Відповідальність за порушення авторських прав

Законодавством передбачена відповідальність за порушення авторських прав. Що ж вважається порушенням авторських прав?

Відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права” порушенням авторського права є :

- вчинення будь-яких дій, які порушують особисті немайнові права та майнові права авторські права;

- піратство у сфері авторського права, тобто опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних);

- плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;

- ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право, примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних);

- вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права;

- будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;

- підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами;

- розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об'єктів авторського права, з яких без дозволу суб'єктів авторського права вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.

За порушення авторських прав передбачена цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Способи цивільно-правового захисту авторських прав

Якщо Вашу фотографію незаконно опублікували в іншому виданні, якщо Ваша комп’ютерна програма незаконно використовується, якщо музику, яку Ви створили звучить без Вашого дозволу або порушенні інші авторські права, то Ви можете:
- вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують авторське право чи створюють загрозу їх порушення;
- звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують авторське право чи створюють загрозу їх порушення;
- подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
- подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права або виплату компенсацій;
- вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторського права, у тому числі призупинення митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України чи з її митної території контрафактні примірники творів, засоби обходу технічних засобів захисту, в порядку, передбаченому Митним кодексом України;
- брати участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів, технологічних процесів і господарських операцій, пов'язаних з виготовленням примірників творів, фонограм і відеограм, щодо яких є підстави для підозри про порушення чи загрозу порушення авторського права;
- вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права та судові рішення щодо цих порушень;
- вимагати від осіб, які порушують авторське право надання інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів, а також засобів обходу технічних засобів захисту, та про канали їх розповсюдження;
- вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, пов'язаних із захистом авторського права.

За захистом авторського права можна як звернутись до порушника з претензією, так і відразу подати позов до суду.

Якщо ж порушник не відповів на претензію, або відповів, що своїми діями не порушує авторське право, можна звернутись за захистом авторського права до суду.

Суд має право постановити рішення чи ухвалу про:

- відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням авторського права, з визначенням розміру відшкодування;
- відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права;
- стягнення із порушника авторського права доходу, отриманого внаслідок порушення;
- виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу;
- заборону опублікування творів, їх виконань чи постановок,
- вимагати від осіб, які порушують авторське право інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів та об'єктів суміжних прав, засобів обходу технічних засобів та про канали розповсюдження.

Адміністративна відповідальність за порушення авторських прав

Адміністративна відповідальність за порушення авторських прав передбачена ст. 51-2 Кодексу про адміністративні правопорушення, відповідно до якої за незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі і авторського права, передбачена наступна відповідальність:
- штраф від 10 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 170 до 3400 грн.) з конфіскацією незаконно виготовленої продукції і обладнання і матеріалів, які призначенні для її виготовлення.

Кримінальна відповідальність за порушення авторських прав

Окрім цивільної і адміністративної, в деяких випадках, законом передбачена і кримінальна відповідальність.Так, відповідно до ст. 176 Кримінального кодексу України незаконне умисне відтворення, розповсюдження творів науки,літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, що спричинило майнову шкоду в розмірі 4000 грн. Таке порушення карається штрафом від 3400 грн. до 51 000 грн. або виправними роботами до 2 років, або позбавленням волі до 6 років зконфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальнихносіїв комп'ютерних програм, баз даних.

Бажаємо “непорушення” Ваших авторських прав. А якщо таке порушення вже скоєно – не залишайте непокараними порушники.